بخشنامه جدید ستاد مقابله با کرونا

همکار گرامی
بموجب اعلام ستاد مقابله با کرونا ساعات کاری اصناف گروه 2 (از جمله صنف نوشت افزار) تا ساعت 18 تعیین گردیده است. بمنظور اجرای دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع عارضه کرونا و نیز اجتناب از برخوردهای قانونی رعایت دقیق ساعت تعیین شده مورد تقاضا میباشد.

 

اتحادیه صنف نوشت افزار
t.me/etehadiehneveshtafzar

به اشتراک گذاشتن در: