درج نام اتحادیه در برگ تشخیص عملکرد

همکاران گرامی
حسب نظر سازمان امور مالیاتی ،درج نام اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران در زمان تسلیم اعتراض به برگ تشخیص عملکرد مالیاتی الزامی میباشد. مقتضی است نسبت به این مهم توجه مبذول فرمایید.برای اطلاع از آخرین اخبار به کانال اتحادیه صنف نوشت افزار تهران بپیوندید.

اتحادیه صنف نوشت افزار
t.me/etehadiehneveshtafzar

به اشتراک گذاشتن در: