گردهمايي اتحادیه صنف نوشت افزار در راستاي تبيين اهداف و بهره مندي از نظرات جمعي

گردهمايي انجمن اسلامي صنف نوشت افزار و لوازم مهندسي تهران در راستاي تبيين اهداف و بهره مندي از نظرات جمعي، با حضور اعضاء انجمن سه شنبه هشتم مردادماه از ساعت ١٥ الي ١٧ در شركت تعاوني صنف نوشت افزار و لوازم مهندسي تهران برگزار شد.

به اشتراک گذاشتن در: