مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب

 

1- اصل و کپی سند رسمی، اجاره نامه، مبایعه نامه و قرار داد واگذاری از نهاد ها(در صورت داشتن اجاره نامه غیر رسمی ارایه کپی سند مالکیت موجر الزامی است) توجه: کپی اسناد باید مهر برابر اصل دفتر خانه داشته باشد.
2- گواهی پایان خدمت، معافیت دائم، معافیت تحصیلی یا پزشکی(2 فقره کپی برابر اصل شده)
3- تصویر تمام صفحات شناسنامه(2 سری برابر اصل شده)
4- آخرین اظهارنامه مالیاتی با گواهی ماده 186 مالیاتی با برگ قطعی مالیاتی(بنام متقاضی)
5- عکس 3*4 رنگی 6 قطعه تمام رخ جدید
6- 2 سری کپی کارت ملی همراه با تاییدیه کد پستی(جهت تهیه تاییدیه کدپستی با قبض تلفن یا برق واحد صنفی به اداره پست منطقه مراجعه شود)
7- رضایت کتبی مالک در صورت اجاره کردن واحد صنفی از صاحب سرقفلی
8- پرداخت وجوه قانونی صدور پروانه و حق تمبر
9- ثبت نام در سایت های ایرانیان اصناف و آموزش اتاق اصناف تهران و ارایه پرینت های ثبت نام.(متقاضیان بالای 70 سال سن نیاز به آموزش ندارند)

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه کسب


1- 1 قطعه عکس 3*4 جدید
2- گواهی ماده 186 مالیاتی یا برگ قطعی یا آخرین اظهارنامه بنام متقاضی
3- اصل پروانه(در صورت داشتن کارت مباشرت ارایه اصل آن الزامی است)
4- تاییدیه کد پستی(برای اخذ تاییدیه فیش تلفن یا برق مربوط به واحد صنفی را به اداره پست منطقه تسلیم و تاییدیه را دریافت دارید) یا کپی آخرین فیش تلفن یا برق واحد صنفی(در صورت درج کد پستی)
5- پرداخت وجوه مربوط به حق تمدید و حق تمبر
6- کپی کارت ملی(در صورت عدم وجود آن در پرونده)
7- ارایه اجاره نامه جدید در صورت انقضای مهلت قانونی اجاره نامه قبلی